Weblog

Herstart

Ik ben begonnen met een herstart van de web-site. Het programma waarmee ik de web-site onderhield, werd niet langer ondersteund. Dus ik ben op zoek gegaan naar een ander programma. Ik ben uitgekomen op Sandvox. Dit is een nog erg jong programma, maar maakt een aantal andere zaken mogelijk.

Helaas is het zeer veel werk om alle pagina's in dit nieuwe programma te zetten.

Arnaud

Lezingen 426-450

toegevoegd

Lezingen 401-425

toegevoegd

Lezingen 451-475

toegevoegd

Lezingen 501-525

toegevoegd

Lezingen 526-545

toegevoegd

Mijn Steen

toegevoegd

De Adem van de Gnosis toegevoegd

toegevoegd

Zomerconferentie 1997

toegevoegd

Zomerconferentie 1996

Twee delen toegevoegd.

Zomerconferentie 1995

toegevoegd

Boek: Praat eens met Planten

toegevoegd

Boek: Geneeskunst der Goden

toegevoegd

Boek: Het Scheikundig Huwelijk

toegevoegd

Boekje: Vuurdans van Shiva

toegevoegd

Boek: De Twaalf Ontmoetingen

toegevoegd

Zomerconferentie 1994

Toegevoegd. De tekst is hier en daar wat verminkt

Zomerconferentie 1993

toegevoegd

Zomerconferentie 1992

toegevoegd

Zomerconferentie 1991

toegevoegd

Zomerconferentie 1990

toegevoegd

Zomerconferentie 1989

toegevoegd

Zomerconferentie 1988

Toegevoegd

Zomerconferentie 1986 en 1987

toegevoegd

Zomerconferentie 1985

toegevoegd

Franse Site-deel

Het franse gedeelte van de site gemaakt.

Duitse Site-deel

Het duitstalige deel van de site toegevoegd.

Zomerconferentie 1984

toegevoegd

Zomerconferentie 1983

toegevoegd

Zomerconferentie: 1982

Zomerconferentie: 1982

Zomerconferentie: 1978

toegevoegd

Zomerconferentie: 1977

toegevoegd

Boek: Levensboom der Oerdeugden

Boek toegevoegd.

Zomerconferentie: 1973

Conferentie toegevoegd

Zomerconferentie: 1972

Deze toegevoegd

Overig: Genezingsmeditaties

Dit document toegevoegd. Is nog zeer onaf.

Boek: De Zes Sleutels

De volledige versie is nu op Internet gezet, inclusief de oud-franse tekst van de Zes Sleutels.

Boek: Mineralenrijk

Dit boek toegevoegd. Ik heb de indruk dat het boek niet af was.

Boek: het katharisme

Dit boek toegevoegd.

Taalgebruik

Het taalgebruik van Henk en Mia Leene zweeft tussen het ouderwets en modern. Ik heb echter niet alles letterlijk willen overnemen. Met name de c versus k heb gecorrigeerd. En soms heb ik een x vervangen door een ks. Ook het gebruik van koppeltekens (-) is niet altijd even helder. Ik heb het zo veel mogelijk zo gelaten. Een met de nieuwe spelling, d.w.z. het toevoegen van een n in combinaties (bv pannenkoeken) is ook vaak in de oude spelling gelaten.

Boek: het enoïchon

Een lang boek toegevoegd: Het Enoïchion

Digitaliseren

We zijn begonnen met het systematisch digitaliseren van de originelen. We proberen er een beetje systeem in te brengen.

Boek: Pistis Sophia

Dit boek toegevoegd. Het blijkt incompleet te zijn gedigitaliseerd.

Boek: Saturnus

Dit boek toegevoegd

Boek: De Zevenhoofdzonden

Dit boek toegevoegd.

Boek: De Zes Sleutels

Dit boek toegevoegd. Ik heb de indruk dat dit boek incompleet is.

Boek: Bloesem

Dit boek toegevoegd. Merk op dat dit boek nooit is gepubliceerd.

De notities van Mia Leene, die Henk Leene Bloesem heeft genoemd zijn toegevoegd aan de site.

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene