Weblog

Aurora

De eerste Aurora is beschikbaar.

Rituaal Kerst 1980

Dit rituaal is nu beschikbaar.

Rituaal 073

Het rituaal op basis van document 073 toegevoegd.

Incompleet document

Het ligt in de bedoeling om alles wat Henk en Mia geschreven hebben, beschikbaar te maken, ook als het incompleet is. Dit document is eerste die incompleet is.

Gedicht

Een gedicht is toegevoegd.

Wat nu?

Het is al weer vijf jaar geleden dat deze site voor het laatst aangepast is. Er viel niet veel nieuws meer toe te voegen.

Na het overlijden van Henk Leene in augustus 2014 moest ik besluiten wat er met de teksten van Mia en Henk Leene zou moeten gebeuren. Aangezien er redelijk veel belangstelling voor is heb ik besloten om alles integraal op deze website te publiceren. Ik zal de documenten publiceren zoals ik ze heb aangetroffen, dwz met eventuele fouten en zonder commentaar. Iedereen mag er dan verder mee doen wat hij of zij wil. Dit gaarne wel met bronvermelding.

Langzaam ga ik al de archieven door. Elk document wordt gescand, in tekstformaat omgezet en gepubliceerd op deze site. De afgelopen maanden ben ik vooral bezig geweest met Franstalige en Duitstalige teksten. Een en ander blijkt zeer veel werk te zijn, dus hebt geduld.

Ook de scans van de documenten zullen online gezet worden, zodat de originelen bekeken kunnen worden.

Arnaud

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene