Gnosis andaMia och Henk LeeneGNOSIS ANDA

Det är den djupa okunnigheten som bjuder till dogmatism

La Bruyére

©2010-2012 Henk och Mia Leene