Omslagsbilden

Vår vän Johfra (Konstnären Johannes van den Berg) har här för andra gången försett oss med en omslagsbild i vilken han lagt in följande symbolik:

Den niofaldiga Aurora, fullkomlighetens tecken, Johannes klassiska symbol, gralsriddarens tecken som också återfinns i staden Sabarthezs (Sabarthez i katarernas land i Sydfrankrike hade stor betydelse under katartiden. Katarerna var gemenskaper som vilade på gnostisk och hermetisk grund, liknande systerrörelserna bogomiler och manikéer) vapen. Det genomstrålar och omger Livsträdet med sitt ljus.

Livsträdet är i sin tur omgivet av de sju ”församlingarna” eller de sju vittnena som lever i den sjufaldiga regnbåge som återger Sjuandens harmoni.

Livsträdet är ryggraden i vilken den trefaldiga ormelden för fram sin energi. Det bär det tolvfaldiga zodiakala kosmiska systemets tolv äpplen och människan måste nu, genom Tolvfaldens harmoni och Sjufaldens jämvikt, stiga upp till genombrott i Åttafalden (som är Gralsbägaren). Då kommer Niofaldens upphöjda andlighet att förändra hennes liv fullkomligt och skänka det sin uppfyllelse.

När nu denna symbolik på detta sätt omsätts i ord, skulle det kunna ge ett komplicerat intryck av ett rent intellektuellt filosoferande, eller någonting som bara är till för ”utvalda”, men, rätt uppfattad, är denna symbolik i själva verket den mystiska klädnad som inom sig bär enfalden, det enkla, det ursprungliga, och det är kanske därför bäst att stanna vid det sagda.

Den kandidat som vill lära känna Anden måste bryta igenom det zodiakala systemets fångenskap, dess tolv demoner och sju himmelsdjävlar, för att kunna stiga upp till det Gudomliga kosmos obegränsning. Den som återför de sju församlingarna - som blivit till inre demoner - till deras ursprungliga härlighet, mottar nyckeln till den inre harmoni som ger honom tillgång till Hermes begrepp ”som ovan – så nedan”.

Den sanna enfalden – enkelheten – ligger inte i ord utan i Hjärtats vishet.

Må denna lilla skrift leda till att samvetets minne vaknar och upplåter den Gudomliga kunskapskällans intuitiva Vishet.

Henk Leene 


©2010-2012 Henk och Mia Leene