Door het Licht getroffen, 

in Gnosis Rijkdom opgestaan, 

uit de Volheid van het Weten, 

door ervaring aangedaan, 

is mijn Hart de grot geworden 

waar gij, Godszoon, schrijft uw Naam.


In mij wordt de strijd gestreden, 

door Hem, die de Stilte groet

en al wat ik heb beleden

neemt vorm aan in mijn Gemoed. 

Nu de waan van mij gaat wijken

vind ik pas Uw overvloed. 


Heer, Gij  zijt voor mij het Leven,

dat zich om mij heen beweegt

als een herontdekt groots Wonder,

waartoe' k nu de Sleutel kreeg. 

In de Gnosis van Uw Zwijgen

vind ik de doorgang tot Uw Sfeer, O Heer!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene