Gebed

In het wonder van de Eenheid, treed ik toe op het hart van Uw trillingsvolheid, O God! 


Alle stromen vallen uiteen en de zucht van het trillende zieleleven vindt eindelijk weerklank in de ruïnen van mijn eigen hart. 


Niemand is er, die U kennen kan, O Oer-Eenheid, die niet geleerd heeft de aanvallen uit de veelheid der aeonische machten door de Stilte van Uw atoomkracht te wederstaan. 


In deze overweldigende aanraking van Uw Eenheidskracht, O Onkenbare,rest mij slechts de stamelende bede: Vergeef mij, Heer!


Want Uw mede-lijdende Liefde is eindeloos en kent mijn verborgen hunkering. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene