Zijt gij gekomen tot eenheid, kandidaat? 

Hebt gij de veelheid kunnen terugwijzen tot het niets en u kunnen keren tot de eenheid van het ondeelbare ziele-atoom, waaruit het Individuum geboren moet worden? 

Zo gij de veelheid dient, hoe denkt gij dan de zelfstandigheid van het Individuum te kunnen leren kennen? 

Gij, die de eenheid kent, bundel uw kracht, vul uzelf en deze ruimte met de trillingen van het oeratoom waarin alle leven besloten ligt. 

Er zijn zovelen, die zoeken, hoewel zij menen gevonden te hebben. 

Hun gedragingen getuigen van hun misvatting en hun smarten vertellen van hun innerlijke leed. 

Indien gij dan de macht van de eenheid van het ziele-atoom kent, en ervaren hebt dat deze macht u het Leven schenkt, hoewel gij niets anders deedt dan uzelf dagelijks vernietigen, bewaar dan uw ziele-ervaring als een machtige trilling en breng deze over op hen, die zichzelf van dag tot dag verwonden, die zichzelf verzieken en zichzelf verstenen en zichzelf verharden in de waan. 

Spreidt harmonie om u heen.

Zendt gedachten uit van vergeving, van begrip, van medelijden. 

Bouw om uzelf een veld van harmonie en reinheid, een trillingsveld van liefde en begrip. 

Genees hen, die disharmonie uitzenden, door hen te beroeren met de eenheid van de zieletrilling. 

Genees hen, die zichzelf geestelijk vermoorden, door de trilling der liefde uit te zenden. 

Genees hen, die zichzelf verstikken door het pantser der arrogantie, door deemoed uit te stralen. 

Gij hebt de kracht opgenomen, nu gaat gij de Kracht uitstralen. 

Concentreer uw Kracht ..........

Gij zijt nu één trillingsvolheid, waarin alle hoge gaven van de kandidaat samengebundeld liggen. 

Uw gedachten zijn rein en harmonieus. 

Er is rust in uw hart.

Er is stilte in uw wilsdrift. 

Gij zijt nu vanuit het zijn  dezer wereld, opgeklommen tot het Niet-Zijn, waarbinnen de Stilte u Het Leven brengt. 

Trek vanuit dit Niet-Zijn een etherische krachtlijnen-stelsel ver rondom u. 

O Licht der Lichten, waarin alle Boodschappers hun Levenskracht vonden, begeleidt onze pogingen. 

Kandidaat, culmineer uw Niet-Zijn in de hulp aan hen, die lijden, lichamelijk, geestelijk.

In de Stilte, waarin onze ikcentrale-vormen sterven, zijt Gij, O Licht, en arbeidt! 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene