Gebed

Wanneer beweging gekomen is tot stilte en stilte zich vermenigvuldigt door beweging dan wordt de ademhaling des Levens de Poort der Wedergeboorte. 


Wanneer het Ik zichzelf verbergt in zijn vrees en zij tezamen de dans der onmachtigen uitvoeren, dan werpt de ziel zich neder in het Niet-Zijn en de Engelen-des-Vuurs houden haar omvangen.


Overgave - moed - geloof - kennis en inzicht zijn de gaven die in vrijheid groeien.  Zij vormen de Ster-der-Wedergeboorte. 


Uw vrijheid geworde u,

Uw vrijheid vorme de vlam op het altaar Gods 

En stervende in vrijheid begroeten U de bevrijden. 

Amen 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene