Door U opgenomen, O almachtige Trilling des Eeuwigen Levens verzwakken in mij de disharmonische trillingen tot zij geheel en al versterven in de Klank der Goddelijke Harmonie. 


Uit de kracht dezer Harmonische Eenheid vloeien de stromen op mij aan en reinigen lichaam en ziel. 


In deze overweldigende Aanraking van Uw Majesteit, O onnoembare God, verneem ik een luttel ogenblik de volmaaktheid van Uw Rijk. 


O verheven Licht, Bron der Goddelijke Krachten verbindt mij met Uw Levenskern, opdat ik het Leven begrijpe. 


Indien Uw Vuur de Reiniging in mij en om mij bewerke, zal mijn ziel haar Oorsprong vinden, O God!


Reinig mij dan, O Vuur, en mogen de tranen van mijn Ik mijn lippen bevochtigen, wanneer het Woord des Nieuwen Verbonds uit mij losbreekt. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene