Moge gij, pelgrim, de Gnosis kennen als innerlijke werkelijkheid, opdat gij nimmermeer de waan verkieze. 1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene