O Geest der Opstanding

O Majesteit der Vuren

O Licht zonder Begin en zonder Einde. 


Laat Uw Vlam niet uitdoven in mij onder de beproevingen der natuur-aeonen. 


Laat Uw Waarheid in mij doorklinken als een onophoudelijke resonantie uit uw verten. 


Laat het gebed der eenheid tussen U en mij mijn ziel doorlopend moge baden in de trillingen Uwer Genezing. 


O machtige Eenheid, waarin mijn verdeeldheid sterft door de verrukking Uwer Harmonie, blijf levend in mij, opdat ik Uw Leven kenne. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene