Gebed

Schenk mij de Barmhartigheid 

van Uw Stilte, O God

opdat de strijd om het harmonische evenwicht 

mijn ziel niet verscheure, 

voordat zij de heiligende Adem Uwer Levenskracht gevoeld heeft. 


Schenk mij de eenmakende Kracht 

van Uw Stilte, O God 

opdat mijn hart niet sterve onder de slagen 

van de demonen dezer doodsnatuur, 

voordat het de Liefde van Uw Onbegrensde Hart gekend heeft. 


Schenk mij de balsem van Uw Stilte, 

O God van het Grote Zwijgen, 

zodat mijn denken zich ter ruste legge 

in de reine wateren van uw etherisch Licht, 

en het niet verstene in zijn materiële werken.


Schenke mij de Zegen van Uw Stilte, 

O God der Eeuwige Volheid, 

opdat heel mijn rusteloze wezen 

verandere in de bedekking van Uw Lichtgewaad. 

Amen 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene