Nu de duizendbladige Lotos zich openvouwt als een Kroon boven de stam van uw Levensboom  

weerspiegelt het Licht der Reine ethers zich in uw zielespiegel als een vernieuwend inzicht. 

Stralen des Lichts dalen in u af en schenken u een geestelijke energie, waaruit u moed put om uw dagelijkse leven te leiden, zonder u te laten slachtofferen door de valstrikken der natuur-aeonen. 

Bedenk kandidaat, dat iedere gedachte die u aan dit leven  wijdt, verloren energie is. 

Wanneer uw hart bedrukt wordt door de emoties dezer natuur verliest het zijn vermogen tot Licht-ontvangenis. 

Wees daarom als de bloem, die haar hart opent voor de stralen van de zon. 

Wees de pelgrim die zijn voetstappen niet telt, maar de weg vervolgt die voor hem ligt, omdat het verlangen hem daartoe noodzaakt. 

Sta niet stil bij de overpeinzing , maar mediteer over de werkingen des Lichts, terwijl u de arbeid verricht die van u gevraagd wordt. 

Zoek de wortel van de woekering, die uw reine vruchten dreigt te overwoekeren en ruk hem uit. 

Laat dan de Stilte van de eenheid Gods in u volkomen worden en luister naar de Stem van de Stilte, die u het eerste Geheimenis mededeelt. 

U kunt luisteren, kandidaat, zo gij een ogenblik neutraal staat in de op- en neerstromen van het geweld der disharmonie. 

Verneem zo de klank van het Woord ten Leven en heilig uzelf en hen, die  van uw Ras zijn. 

Heilig uzelf en hen, die geheiligd willen worden. 

Laat wederom heilig worden wat heilig was en verzink in de Herinnering aan de zielesfeer, opdat deze u vervulle van nu aan tot aan de Dag der Grote Openbaring. 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene