Arbeidt daarom in de Stilte en door de Stilte. 

Breng deze Stilte in uw hart, in uw denken, in uw woorden, in uw willen, in uw handelen. 

Het is de Stilte van de Beweging der Ziel, de Stilte van het verbergen uwer natuurgebonden persoonlijkheid, de Stilte waarin de duizendbladige Lotos zich openvouwt als een kroon boven uw hoofd. 

In de Reinheid van deze Lotos weerspiegelt zich het Licht van de Geestzon en u ondergaat de warmte, u ondergaat de harmonie, u ondergaat de troost en de bescherming. 

Gij gevoelt u opgenomen op de wateren des Geestes, die uw brandende hartewonden verkoelen, die uw versteende denken mild maken, die uw hoogmoedige wil verootmoedigen. 

Deze gewaarwording zult gij iedere dag ondergaan, kandidaat! 

Gij zult u iedere dag opdragen aan het Ondeelbare Atoom der Eeuwigheid, waarin uw waarachtige Leven besloten ligt. 

Gij zult u laten bekleden door het kleed Van het Volmaakte Atoom, en het zal u omsluiten als een bescherming en als een heiliging. 

Gij zijt niet ziek, gij zijt slechts innerlijk verscheurd door de tegengestelden in u. 

Nu zijt gij één - één in hunkering - één in uw verlangen naar Licht, Harmonie, Diepe Vrede. 

Blijf dan één tot in de diepten  van uw wezen en werp de verdeeldheid af, kandidaat. 

Werp die lauwheid af, die u belet uw uren te heiligen. Werp die verstening af, die u slechts duisternis brengt. Werp uw vermoeienis af, die geboren is uit strijd. 

Ga het Niet-Zijn binnen - en bemerk hoe het Eeuwige Zijn zich aan u mededeelt als een wonder. 

Ga binnen, kandidaat: 

  • uw denken zij stil, 
  • uw hart geve zich over aan de klop des Universelen Levens,
  • uw wil zwijge in deemoed. 

Wordt zo één met het Ondeelbare Atoom der Eeuwige Levensbron en neem de trilling der Heling in u op, O kandidaat!

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene