Het Lied der Nieuwe Hemel-Aarde, mijn vriend, mijn vriendin, splijtte uw oude wezen als een zwaard, opdat uit deze grafspelonk op zal staan: De Logos, het Woord der Schepping.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene