Gebed

Heer, in het Licht van Uw stralend Aurora, vervlieten de herinneringen aan de smarten van het gepijnigd ik 

In de Vreugde van de ontmoeting met Uw Logos helen zich in mij de wonden der ervaringen en al mijn kennis glijdt als een oude wade van mij af. 


Vanuit de apotheose van Uw Nieuwe Dageraad komen de klanken van het Lied der Nieuwe Aarde op mij toe en hullen mij in hun hoopvolle verwachting. 


Om mij vervagen de ruïnen waarop heel de mensheid haar hoop gevestigd heeft.  

In mij verneem ik hoe de Bouwers van een Nieuwe Werkelijkheid arbeiden aan het Gebouw Sancta Spiritus, waarin uw Geest wonen zal. 


Laat mij, in de overweldiging van deze apocalyps de stem vernemen, die mij opdraagt de Zeven Brieven neer te schrijven aan de Gemeenten in het Veld van Asia. 

Opdat de Poort tot de Nieuwe Hemel-Aarde zich wijd opene, O God, voor uw Zoon, die juichend binnentreedt. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene