Gebed

O Licht, alle vergissingen lossen zich op in Uw Barmhartigheid en de wonden der ziel sluiten zich door Uw Liefdebalsem. 

Er zou geen reden zijn voor vrees, noch gevoelens van angst en pijn, zo wij de Trilling van Uw Adem binnen zouden laten. 

Laat ons verstaan dat verbreking en dood verschijningen zijn uit het Land van Maya. 

Laat ons, door de zekerheid van Uw Kracht, die als een Parel in ons verborgen ligt, de beroeringen van Maya overwinnen. 

Laten wij hen terug mogen wijzen tot in het Land der Schemering. 

En laat ons, gehuld in het Kleed Uwer Stilte, Uw Kracht mogen bewaren tot de ure gekomen is, waarop wij het Woord der Schepping verklanken kunnen. 

Leer ons het Lied der Berusting kennen, O God, opdat hart, hoofd en handen, niet falen in de stonde dat Gij komt. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene