O Alles doortrillend Licht, waar zo velen naar zoeken, waarover zovelen spreken, waarop velen zich concentreren, waarover velen zich valse beelden vormen: indien Gij niet in mij waart, hoe zou ik U kennen? 

Indien Gij niet als een onuitwisbare Kracht in mij aanwezig waart, hoe zou ik U kunnen vinden? 

Mijn ziel kent de klank van Uwer Oertrilling, doch mijn wezen is te lang verborgen geweest in duisternis om de klank Uwer Logos te kunnen vertolken. 

Mijn ziel hoopt op Uw Adem. o Leven des Levens, zij gelooft in Uw Tegenwoordigheid en zij kent Uw Kracht. 

Daarom houdt zij niet op U aan te roepen in de bange uren, waarin het onvolkomen wezen, dat haar gevangen houdt, zich op zijpaden begeeft en speelt met de verlokkingen, die het Beest uit de afgrond zo rijkelijk over de aarde werpt. 

Er is, o Enige Kracht, o Oerbron van alle Goddelijke Bestaan, buiten U geen die het Boek des Levens lezen kan, geen, dan zij, die het Leven Uwer Goddelijkheid belijden en het Lied der Verwerkelijking gezongen hebben. 

Wie zou mij van Uw Alkracht kunnen verwijderen? 

Wie zou mij, zo mijn ziel leeft, van Uw Heerlijkheid kunnen terughouden? 

Er is, o Levende, niemand die zich tussen U en mij stellen kan, dan de middelaar, die Gij mij ter beschikking gesteld hebt en die zich  verborgen houdt op de Plaats in het midden van het Land van Asia. 

Gij hebt mij begiftigd met de materialen tot de Volmaakte Schepping. 

Zou ik dan iets of iemand vrezen? 

Zou ik dan voortgaan met het arbeiden met onvolkomenheden van deze natuur? 

Gij hebt, als een Genade en een Volmaakte Liefdedaad, Uw Kracht in ons allen verborgen. 

Zij, die dit weten, prijzen U in hun dank, loven U in hun vreugde. 

Zij zullen U belijden door het volmaakte materiaal, waarin Uw Kracht verborgen ligt, op te graven uit de bedekking der duisternis, opdat Gij, Vader, Heer, Adem van mijn Leven, leven zult door hen, en zij door U! 

Deze Openbaring, deze Apocalyps zal het doel zijn waarvoor wij leven, en allen, die hierin geloven, zullen leven en geheiligd worden. 

Daar Uw Naam met lichtende letters op hen geschreven zal staan! 

Heer, Vader der Levenden, heilig hen, die hun Leven in U verborgen houden! 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene