Onze bede, o Licht, is slechts deze:

Bewaar ons ten allen tijde, opdat Uw heiligende, vernieuwende Ademtocht, niet verzwakke. 

Laat deze Adem het Licht onzer zielen aanwakkeren, de bedekking der eeuwen verjagen, en, indien het mogelijk is, versterk in ons de Daad der Verwerkelijking, opdat wij ontwaken zullen op het Uur dat Gij komt. 

Heer, Eenheid, waarin alle tegenstellingen ineensmelten, laat de harmonie Uwer Levenssfeer allen heiligen. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene