Maar Gij zijt daar, Universele Kracht, Universele Meester, Vader der Levenden!

Zodra gij ons omhult met de goddelijkheid van Uw Vibratie, wordt onze zwakheid tot Kracht en onze onvolkomenheid wordt weggenomen. 

Gij hebt door Uw Adem het Leven Uwer Heiligheid in ons overgedragen en wij zullen daaruit leven, totdat Gij ons roepen zult tot de Opstanding in Uw Werkelijkheid.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene