Verzamel uw innerlijke gaven, o kandidaat herken uw rijkdom - en beken de armoede uwer levensstaat. 

Wordt het bewijs van het Levende Lied des Heren en draag uw Vreugde  uit!1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene