Gebed

Pelgrims zijn wij, O God, op weg naar   Land der Stilte, Hunkering is de Voerman, die ons het Pad verlicht.


Mogen stormen razen - oceanen beuken, laat in het geweld van dit gebeuren niet sterven dan, mijn hunkering naar Licht.


Gij kunt mij naakt zien, arm, ontgoocheld, God, doch diep in mij leeft nog 't Verlangen naar Uw Woord.


Alles mag mij ontvallen, Heer zo slechts het Lied der Stilte blijft zingen in mijn hart.


Zolang Gij, Machtige Geestzon! staat aan 't firmament van mijn ademveld, blijf ik de zoeker, God naar ’t allereerst Begin waarin Gij de Klank ten Leven nederzond. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene