Gebed

Neem mij op in het Leven van Uw Werkelijkheid, O Heer  

laat mij staan op het fundament van Uw Eenheid en laat mij waardig mogen zijn die Eenheid uit te stralen tot hen, die lijden door de verdeeldheid.


Heer, leer mij te zwijgen.  

zo mijn woorden Uw Klanken niet zullen kunnen vertolken.

Leer mij te bidden, zodra het monster der negatieve krachten mij overvalt en mij vernagelen wil aan het kruis dezer natuur.


Leer mij onder te gaan in zelfvergetelheid, zodra mijn IK opstaat in het bewustzijn van zijn macht. 


Léér mij niet slechts - maar zo Gij wilt, bescherm mij - tegen mijzelf - tegen al die vertegenwoordigers dezer doodsnatuur, die zich vermommen in een kleed van schijnheiligheid.


En als ik faal, vergeef mij dan, en dwing mij terug te gaan - opdat mijn ziel niet tevergeefs gebeden heeft, O God! 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene