Gebed

Licht des Levens - Stroom der Goddelijke Harmonie - Bron van alle Zijn, 


indien het mogelijk is, bewaar mij in de Lichtschijn Uwer omarming,


indien mijn "ik" gebroken kan worden door de straling van Uw Heerlijkheid, ik smeek U, Vader, verbreek het! 


Zo er vreugde op mijn weg komt, leer mij de Waarheid behouden! 


Zo er smart op mijn weg komt, leer mij het Licht behouden! 


Zo er strijd op mijn weg komt, leer mij Uw Vrede behouden! 


Leg open voor mij de Majesteit van Uw Aanraking, van nu aan tot aan de dag van het Volkomen Endura! 


Opdat ik nooit vergete, O God!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene