O Licht, uit wie en tot wie alle leven komt. 

Bron van alle religies, bron van alle denken, bron van alle gevoelen. 

O Christus-vuur, waarin alle leugen verbrandt, waarin alle onreinheid uitgedaan wordt, waarin alle lauwheid ten onder gaat. 

Tot U wenden zich allen, die hulp verlangen en die uitkomst zoeken voor de levensvragen.  Laat mij medegevoerd worden op de etherische golven van het Meer Uwer Reinheid.  Laat mij vergeten mogen alle dingen, die mij verre houden van het Wezen Uwer grootsheid. 

O Gij Eeuwige, die alle schepping doortintelt, die niet ophoudt Leven te zenden aan datgene dat dood geworden is. 

Die in Uwe Liefdekracht alles wilt opnemen, dat de warmte der Liefde ontberen moet. 

Leer mij de wording dezer Liefde kennen, opdat ik mijzelf Levend zal kunnen houden in de werkelijkheid van Uw Levenssubstantie. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene