Wanneer wij ons gereed maken om een Genezingsdienst op te dragen doen wij dit ten dienste van onze medemensen en ten dienste van onszelf. 

Zoals wij reeds gezegd hebben: een Genezingsdienst is niet uitsluitend bestemd voor hen, die lichamelijk of geestelijk ziek zijn, maar hij heeft tot doel allen, die zich geestelijk bezinnen willen en vooral "herscheppen" willen, uit te tillen boven hun dagelijkse beslommeringen, en hen te verenigen met de hoge vibratie uit het Veld des Lichts. 

Zodra wij opgetrokken worden in het trillingsgebied der Levenden zal een stroom van vernieuwende krachten door ons wezen trekken en ons heiligen of helen. 

Allen, zieken en gezonden, worden zo gedurende enige ogenblikken waarlijk veranderd, hoe langer de kandidaat deze zijnstoestand vasthoudt, des te intensiever zijn omzetting zal zijn. 

Zij die erin slagen de trilling uit het hogere Levensgebied blijvend vast te houden, zullen bemerken hoe zij een innerlijke verandering ondergaan. 

Daarom is de Genezingsdienst er altijd op gericht u los te maken van uw gewone denkstramien en u buiten uzelf te plaatsen, opdat uw denken en gevoelen een vlucht kunnen nemen, die niet beperkt zal worden door de wetten dezer wereld. 

Wij moeten tezamen een grensdoorbraak bewerkstelligen;  door de invloed van de dienst moet de opeenhoping der onreinheid verwijderd worden en de Poort ten Leven in onszelf geopend kunnen worden. 

Keren wij ons nu tot onze Arbeid.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene