Er is geen God groter dan Hij, in Wien, tot Wien en uit Wien alle dingen zijn. 

Er is geen macht uitnemender dan Zijn Heilige Volkomenheid.

Er is geen liefde, die de volheid van Zijn Licht weerkaatst, gelijk Zijn Barmhartigheid.

Wanneer allen een loflied zingen op zijn wonderbare eigenschappen, straalt de kosmos van pracht.

Een gebed vol lofgezang stijgt door de atmosferen omhoog tot aan de Heilige Hallen, waarin de hoogste Volmaakte troont. 

O God, grote Almachtige Vader, hoe loven wij U. 

Hoe danken wij U - Hoe prijzen wij U. 

Bij U zijn alle creaturen nietig - bij U is geen onwaardigheid, noch onvolkomenheid, noch onwetendheid. 

In U is Wijsheid - Liefde - Kracht en Macht. 

Heilige Vader, straal Uw Kracht in mijn kleinheid, opdat ik Uw Naam op aarde verklanken kan. 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene