Ere zij de Almachtige!

Ere zij de Schepper van alles wat is!

Ere zij de enige en alomtegenwoordige God!


Amen


1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene