Ere zij de Allerhoogste,

Ere zij de Absolute,

Ere zij de Alomtegenwoordige Heer!


Wij heffen in deemoed en eerbied onze harten op tot U,

die het Leven schenkt.


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene