Epiloog

Er is een wonder, 

dat woorden niet vermogen te verklanken,

Er is een geluk ,

dat het hart niet vermag te bevatten,

Er is een vrijheid ,

die de gedachte niet vermag te verbeelden.


Zijt Gij dat wonder, Heer?

Zijt Gij dat geluk?

Zijt Gij die vrijheid?


Namen rijgen zich aaneen om Uw grootsheid te vertolken,

doch zij benaderen U niet.

Woorden vullen de wereld en het hart van de mensen,

doch zij nemen U niet gevangen.


Blijf daar waar Gij rusten wilt, Heer,

in de schaduw van mijn ziel, 

in de trilling van mijn harteklop,   

in de minuscule schepping, 

waarin Uw schoonheid reflekteert.


Blijf aanwezig, Heer,

opdat iedere sekonde Uw Aangezicht onthullen kan,

als vergetelheid mij kwelt.

Blijf aanwezig, Heer, opdat allen leven.


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene