Laten allen lofzingen de Almachtige!

Laten allen hun harten tot poorten van Zijn Leven maken!

Laten allen hun zielen hechten aan Zijn Geest!

Laat al het levende leven putten uit U, 

O Bron van het Universum, 

zodat dood en duisternis zich onderwerpen aan leven en licht.

O Gij, Ene in allen, blijf in mij!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene