Laat de dromen voorbijtrekken

langs de hemel van de verbeelding.

Groet het Licht met een liefelijke gedachte

en ontwaak in het leven dat je liefhebt.


Wees gegroet, zon van de opstanding!

Wees gegroet, wind van de reiniging!

Wees gegroet, regen van de verfrissing!


Wandelende langs de diepten, 

klimmende naar de hoogten,

zal ik U ontmoeten, Scheppende Kracht!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene