Moge de geur van onze ziel onze Schepper verblijden.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene