Epiloog

Gij Broeder uit het ver verleden, 

gereed staat weer een groep, 

de fakkel wordt opnieuw geheven 

en sterk weergalmt de jonge Roep!


Een nieuwe tijd is aangetreden, 

een nieuwe era ingeluid, 

een nieuwe klank wordt nu vernomen 

en 't lied der vijand wordt gestuit! 


Nog eenmaal zal de kreet weergalmen: 

Broeder, voorwaarts voor uw God! 

Nog eenmaal zullen glorie-zangen 

zich heffen gaan van mond tot mond. 


De zwakke vonk is aangewakkerd..... 

wijd glanst het felle Driehoeksvuur..... 

En ieder die dit zal aanschouwen 

weet dat het nadert : 't Vrijheidsuur!


Verbroken zijn de aardse banden, 

vergleden zijn de smart en pijn, 

gestorven zijn zij aan de stranden 

van 't natuurgebonden wezen-zijn!


En in 't wijde juichend schallen 

van vele kelen, 

in 't morgenlichten van de nieuwe dageraad, 

ziet nu geheel de mensheid 't wonder gloren 

van wat eens door haar werd versmaad!


En zij die sterven gaan, 

zij groeten deze morgenstond. 

Zij roepen luid hun vreugde uit 

en doen hun overwinning kond'. 


Aan allen die het horen willen, 

aan allen die terzijde staan: 

Ziet! Mijn God is weergekomen, 

Hij roept mij, ik zal zingend gaan!

–––––––––– 

Zo sterft de mens; 

uit as herrezen 

stijgt nieuwe ziel haar Hemel tegemoet !

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene