Vul de hemel met uw gloed, 

Zon van Geest en Leven!

Zendt Uw Licht naar de hunkerende aarde, 

Zon van Vreugde en Vrede!

Droog de tranen op de wangen der bedroefden,

Zon dan Warmte en Troost!


O, Licht der Lichten,

O, Bron van onsterfelijk Leven,

O, Heer van de oneindige Kosmos,

Houdt de schepping omvat door Uw liefdevolle Handen,

Laat de lichten van aarde en hemel niet uitdoven.


Streel de sterren met Uw lichtende Blik,

opdat zij hoop doen opgloeien 

in de ogen van hen die wanhopen.

Heel de wonden, Troostende Adem des Geestes,

Heel de harten door Uw barmhartigheid 

Fluister de zielen het onsterfelijke Woord des Levens in!


Aller blikken zijn gericht op Uw komen en gaan,

Zij zingen lofliederen, zij zingen hymnen.

Verborgen achter het kleed van Uw uitspansel

Beluistert Gij de wens der mensen,

terwijl het heelal een erepoort toebereidt 

met Uw scheppingen,

Zodat alles zich zal ordenen naar Uw wet

in het ogenblik van Uw terugkeer.


Een Vader zijt Gij ons,

Een Moeder zijt Gij ons,

Een Koning zijt Gij ons,

Een Dienaar zijt Gij ons,

Een God zijt Gij ons.

Heilig - Heilig - Heilig is Uw Naam,

Heilig - Heilig - Heilig zijn Uw Uitdrukkingen,

Heilig - Heilig - Heilig is Uw onontbeerlijke Adem.


Moge Uw Schepping heilig worden, gelijk Gij heilig zijt!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene