Epiloog

Heer, waak over mijn leven,

zet een wachter voor mijn gedachten

en voedt mijn hart uit de bron van Uw levensstromen.


Laat de dag niet rouwen om de nacht

en laat de nacht haar geheim optekenen in mijn ziel,

opdat ik leren zal.


Leg mij ter ruste onder de Boom des Levens,

in de schaduw van het Heilige,

waar de Geest mij wacht.


Heer, Gij zijt de Enige 

tot wie ik roepen kan in nood,

leen mij Uw oor - leen mij Uw oog,

tot bemoediging.


In de nachten zonder maan,

en de dagen zonder zon, 

waar mijn leven lichtloos is,

bescherm mij, Heer!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene