Epiloog

De golven des levens breken 

op de stranden van mijn Geboorteland,

en elke zandkorrel brengt hun boodschap verder.

Het Aurora kleedt zich bereids

in het gewaad van de gouden Zon,

die de Dag der Eenheid doorstralen zal.


De mensen  haasten zich heen

 om in de kamer van hun hart

te beluisteren de roep der vernieuwing.

Wees gerust, mensenkind, wees gerust,

gij hebt lang reeds gehoopt,

gij hebt lang reeds gewacht.

Heden zal geschieden hetgeen geschreven staat

in de boeken der wijzen,

hetgeen te lichten staat in uw verbeelding.


Vreest niet, vreest niet,

Ik kom slechts om te halen het Mijne,

Ik kom slechts om u te zoeken!

Licht van Mijn Licht, waar zijt gij?

Ziel van Mijn Ziel, hoort gij Mij?

Bewaarder van Mijn Ziel, gij mensenkind,

Ga heen in Vrede, 

want het moment van Mijn Waarheid is gekomen!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene