Heerlijk zijn Uw Werken, Heer van Hemel en Aarde! 

Wonderbaarlijk zijn Uw Wetten! 

Verlicht mijn begrip, opdat ik hoogte en diepte van Uw wijsheid kan 

schouwen en de genade van Uw leringen kan verstaan. 

Want gij zijt de Vader-Moeder van Kennis en Liefde, Schepper! 


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene