Epiloog

Wees stil, mijn hart, wees stil, mijn ziel,

vergeten dromen komen weder, gedragen door de ethers,

gedrenkt in de dauw der Goden.


Open u, mijn hart, open u , mijn ziel,

herinneringen dragen 't Leven naar de tijd,

die neerknielt, gehuld in haar dienstkleed.


Luister, mijn hart, luister, mijn ziel,

Herinneringen dragen 't Leven naar de tijd,

die neerknielt, gehuld in haar dienstkleed.


Wees stil, mijn hart, wees stil, mijn ziel,

Diepe Vrede komt aangewiekt  op de vleug'len der Uwen

en toont u het geheimenis.


Luister - Luister - Luister!

Al het oude is zich aan 't vernieuwen,

Heel het leven herschept zich

en uw Waarheid wordt gekroond, mijn ziel!


Luister, mijn hart,

uw geweten staat op uit de doden!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene