Dat Diepe Vrede zal rusten in uw ziel, en uw hart  niet zal worden verontrust. 

Het Licht der Lichten keert weder, daar waar het geschenen heeft! 1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene