Epiloog

Gij strijkt over de velden der aarde 

waar de grond doortrokken is van het bloed der felle haat. 

Gij schouwt in de diepte der wateren,

die het gif der vernietiging herbergen.

Gij aarzelt om uw woning te zoeken in deze arena,

waar het leven dreigt gewurgd te worden

door de hoogmoedigen en de onwetenden.


Gij, Vrede - Diepe Vrede van wijsheid en zachtmoedigheid,

Gij, Vrede - Diepe Vrede van eerlijkheid en reinheid,

Gij, Vrede - Diepe Vrede van eerbied en dankbaarheid!


Als een gewonde vogel zoekt gij een steun 

in de zielen der enkelen.

Mogen zij u behoeden en beschermen en verdedigen.

Mogen zij de Goede Moed bezitten

om u te voeden met hartebloed 

en met de waarheid en de eenvoud der oprechten.


Vrede, Diepe Vrede,

waarin de wijsheid glanst als een edelsteen,

ik bied u mijn ziel als woning.

Moge gij binnentreden op het moment dat het Licht wederkeert.

Gij, Diepe Vrede van Bethlehem,

in u eert mijn ziel haar gelijken,

die HET Leven hervonden hebben.


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene