Houdt uw hart gericht op de wijdsheid 

van de lichtende verten, mijn vriend!

Kom nader, kom nader, Zon van Belofte 

en verlicht de moedigen 

die de dag der ontgoocheling niet schuwen!

Wees stil, mijn hart,

Wees stil, mijn ziel,

Wees stil, mijn gedachten,

Beluister het ontwaken van het alles vernieuwende Licht

en wees geduldig.

Ere zij U, Licht!

Ere zij U, Dageraad der Goden!

Ere zij U, Herboren Waarheid!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene