Hij, die leeft, herhaalt zijn belofte aan u, o ziel.

Op de Dag van de Diepe Vrede zult gij thuis zijn in het Land van uw geboorte. 1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene