O Licht, machtiger dan alle machten,

Gij hebt mij gedragen van het Begin tot het Einde.


O Licht, voortdurend aanwezige Kracht,

verberg Uw Aangezicht niet als ik roep 

in de koude verlatenheid.


O Licht, verborgen centrum,

waaruit alle dingen voortvloeien, 

houdt mijn krachten omvat!


Ik roep U aan vanuit mijn ziel!

Ik roep U aan vanuit mijn hart!

Ik roep U aan vanuit al mijn gedachten!

Hoor mij, Kracht van mijn kracht, want ik ben de Uwe!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene