Achter gesloten oogleden straalt wijds Uw Levensveld,

Achter de donkere schaduwen glimlacht het Licht,

Achter alle scheppingen dringt Uw heerschappij!

Blijf in alles en allen, 

opdat het Leven niet ontvlieden zal, Schepper!


Amen1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene