Heden kunt gij het kleed der goden omslaan, want uw ziel is uit God en gij zult haar dienaar zijn!1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene