Epiloog

Gij zijt de Vader-Moeder van mijn ziel, Eeuwige,

en als de tonen van de wereldmuziek wegsterven,

hoor ik hoe Gij mijn ziel onderwijst 

in de School van Uw Albestel.

Hoe Gij de tekenen uit het Boek van Uw Natuur

verkondigt aan Uw schepping,

die zich stortte in het valse licht,

dat kille hoogmoed voegt aan verschroeiende warmte.


Op de scheidingslijn tussen de twee heersers,

demon en God,

bevindt zich mijn hart en roept mijn ziel,

opdat ik mededeelgenoot zal worden 

aan Uw opdracht, Heer!


Wacht, mijn hart, de stormen zullen voorbijtrekken,

Sta stil, mijn gedachten, gij dwaalt af!

Opent u, bronnen, die tezamen mijn wezen vormen

en herstel de eenheid die gij kende 

voordat de chaos u opnam.


Vraag niet langer, mijn ziel,

het antwoord tekent zich reeds af aan mijn hemelboog!

Het verbond tussen U, Vader-Moeder, 

en mijn ziel IS gesloten!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene