Gij zijt lichtender dan duizend zonnen!

Gij zijt levender dan al het levende!

Gij zijt machtiger dan alle machten!


O Gij, die slechts Uw vinger behoeft te bewegen

opdat het Al veranderen zal,

houdt Uw schepping omvat in Uw bescherming!


Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene