In de alomtegenwoordigheid van Uw Kracht, 

O Licht der Eeuwigheid,

vallen alle onreinheden van mij af

en wordt ik wedergeboren in de schoot

van uw volmaakte Trillingsvolheid.

De gebeurtenissen in deze natuur des doods 

trekken langs mij heen als dwaze dromen,

die zich opdringen aan het schijn-ik

mijner onvolkomen wezenheid.

Om mij heen jagen miljarden naar het Levende Woord van 

Uw Werkelijkheid en zij weten niet waar te zoeken.


In mij is de Stilte van de afwachting,

het luisterende zich concentreren op de Klank,

die vanuit mijn ziele-herinnering

tot mij terug zal komen.


O Licht, Bron van de Kracht der Krachten,

zo Gij wilt, laat mijn hart zich openen voor de Kreet des Levens,

die als een onaardse trilling opwaarts stijgt

tot de Troon van Uw Genade.


Zo zullen wij verbonden worden:

Vader en Zoon - Geest en Ziel - Hemel en Aarde .

In Uwe handen, O Almachtige

leg ik de vrucht van mijne pogingen.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene