De Diepe Vrede van Bethlehem, 

waarin de Stilte u verandert in Nieuwe Mensen, 

zij om u - zij in u - vervulle u, 

opdat ieder van ons worde tot een levende schakel 

in de keten der Bevrijdende Broederschappen.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene